W obecności władz gminy Sieroszewice odbyło się otwarcie nowo wybudowanej biblioteki i klubu seniora w Strzyżewie. Nowa siedziba znajduje się na przeciw Szkoły Podstawowej.

W środę, 6 kwietnia, odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie biblioteki i klubu seniora w Strzyżewie. Zaproszonych gości powitała Maria Marciniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, zastępca wójta Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, radni gminy Sieroszewice, ks. infułat Julian Kopiński, proboszcz parafii polskokatolickiej w Kotłowie, ks. Łukasz Ograbek, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Kotłowie, wieloletni wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżewie Jacek Nentwich, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski, sołtys Strzyżewa Bernadeta Biała, Rada Sołecka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Strzyżewie Stanisława Kaszuba, osoby związane z budową oraz mieszkańcy Strzyżewa.

Po odmówieniu modlitwy i poświęceniu obiektu przez kapłanów dyrektor biblioteki podziękowała osobom zaangażowanym w budowę. – Roboty budowlane prowadzone były od 9 grudnia 2017 roku do 9 grudnia 2021 roku, czyli dokładnie cztery lata. Budowa składała się z sześciu etapów. Pierwszy i drugi etap budowała firma Cebud z Ostrowa Wielkopolskiego, trzeci i czwarty Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, etap piąty Firma budowlana pana Roberta Olejnika i ostatni Firma pana Marka Chmielewskiego. Łączna wartość robót wyniosła 1.286.172,51 zł. A później szanowni Państwo jeszcze tylko ogromna papierologia, przenoszenie księgozbioru i dziś mamy taki właśnie efekt. Mam nadzieję, że biblioteka w nowym miejscu będzie służyć wszystkim miłośnikom książek, a sąsiedztwo Szkoły Podstawowej będzie dodatkowym atutem w jej funkcjonowaniu. Dziękuję panu wójtowi Anatolowi Piaskowskiemu za to, że mogliśmy dokończyć tę inwestycję, panu wójtowi Czesławowi Berkowskiemu za rozpoczęcie tej inwestycji, radnym gminy Sieroszewice, pracownikom Urzędu Gminy, inspektorowi nadzoru panu Zbigniewowi Tomickiemu, panu Pawłowi Orleańskiemu, który przez dwa etapy pełnił rolę inwestora zastępczego, prezesom i właścicielom firm budowlanych, pani sołtys Bernadecie Białej za zaangażowanie, Radzie Sołeckiej oraz mieszkańcom Strzyżewa za uporządkowanie terenu obok budynku, panu Przemysławowi Wilgockiemu i jego ekipie za przewiezienie książek. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby ta inwestycja powstała – mówiła Maria Marciniak.

W swoim wystąpieniu wójt gminy Sieroszewice dziękował wójtowi Czesławowi Berkowskiemu, który rozpoczął to dzieło, sołtys Strzyżewa za zabieganie o tę bibliotekę, radnym, Radzie Sołeckiej i dyrektor biblioteki Marii Marciniak za prowadzenie tej inwestycji. – Niech ta biblioteka, niech te dzieła, które mamy w zbiorach naszej biblioteki sprawią, aby nasze społeczeństwo, nasze dzieci, nasza młodzież były wychowywane w takim duchu dobroci, prawdy, współpracy, życzliwości – powiedział Anatol Piaskowski.

Z kolei sołtys Strzyżewa Bernadeta Biała przypomniała dzieje biblioteki w Strzyżewie. Zaznaczyła, że książnica wiele razy zmieniała swoje miejsce, m.in. mieściła się w starej szkole, skąd została przeniesiona do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie funkcjonowała przez 25 lat. Wyraziła radość, że wreszcie biblioteka znalazła godne miejsce.

Gratulacje wyrazili także przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżewie Jacek Nentwich i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski.

Po zakończeniu części oficjalnej był czas na obejrzenie pomieszczeń biblioteki i rozmowy przy kawie.

Wkrótce na stronie biblioteki będzie można obejrzeć film z uroczystości otwarcia biblioteki.

 

Ewa Kotowska-Rasiak