W piątek 11 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się spotkanie władz gminy z sołtysami. W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Sekretarz Gminy Mirosława Busza oraz Skarbnik Gminy Karolina Kałużna. Na zebraniu obecnych było 17 sołtysów z terenu gminy Sieroszewice.

Głównym celem spotkania było omówienie bieżących spraw związanych z działalnością gminy. Włodarz Gminy mówił m.in. o przygotowaniach na przyjęcie uchodźców, zwiększonych kosztach energii elektrycznej, wyróżnieniu sołtysów z gminy Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego’’ oraz wydarzeniach i inwestycjach  zaplanowanych na 2022 rok.

W związku z przypadającym Dniem Sołtysa, Wójt Gminy przekazał zebranym życzenia zdrowia i dobrych relacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.