Uprzejmie informujemy, że w związku z opublikowaniem w dniu 29.06.2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.06.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów  jabłek (Dz.U. z 2022 r. poz. 1365), z dniem 02.07.2022 r. uruchomiony zostaje nowy mechanizm realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Agencji zamieszczony został komunikat skierowany do producentów świń informujący o warunkach udziału w przedmiotowym mechanizmie.

Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/arimr/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow-swin