Zgodnie z art. 15 zzd ust 2 ustawy z dnia 31.03.2020r. poz. 568 o zmianie ustawy  o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Powiatowy Urząd Pracy otwiera nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub w przypadku trudności osobiście w godzinach 7.30- 10.00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Wolności 29a , 63-400 Ostrów Wielkopolski w okresie od dnia 01.04.2020r. do wyczerpania limitu dostępnych środków.

O terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do urzędu bądź data przesłania w formie elektronicznej. Wnioski złożone poza terminem ogłoszonego naboru stają się bezprzedmiotowe.

Szczegółowych informacji udziela:

Kierownik działu CAZ-I – Romana Piskorska

Specjalista ds. programów – Magdalena Król

e-mailr.piskorska@pupostrow.pl  telefon: 62 73 73 228

e-mailm.krol@pupostrow.pl telefon: 62 73 73 217

Informacje ogólne wraz z dokumentami do pobrania są na stronie internetowej: www.ostrowwielkopolski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiębiorcow/tarcza