Pan Anatol Piaskowski – Gminny Komisarz Spisowy w Sieroszewicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub pod poniższym linkiem

http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=2174