Na sali wiejskiej oraz bramach garażowych przy OSP Wielowieś powstały prawdziwe dzieła sztuki. Pomysłodawcami i inicjatorami muralu byli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz jego Zastępca Bartosz Kubica. Wyjątkowa dekoracja została sfinansowana ze środków Gminy Sieroszewice. Zdjęcie Wielowsi sprzed kilku lat, na bazie którego powstał mural , znalazł Pan Paweł Olek, ze zbioru pocztówek Pana Piotra Lepki. Wielkoformatowe malowidło ścienne nawiązuje do historii miejscowości oraz całej gminy. Przywołuje wspomnienia, oraz zachęca do zatrzymania się na chwilę i spojrzenia w przeszłość regionu. Grafika na bramach garażowych Ochotniczej Straży Pożarnej była pomysłem jednostki OSP. Projekt zrealizowano ze środków własnych OSP oraz sponsora. Efekt końcowy po odnowieniu elewacji prezentuje się znakomicie.

Opracowała: Monika Szlachta