Zakończyły się prace budowlane inwestycji bardzo istotnej dla mieszkańców Gminy. Ulica Wiśniowa w Sieroszewicach to droga łącząca Sieroszewice z Westrzą i Strzyżewem. Stanowi  bardzo duży skrót dla mieszkańców tych miejscowości. Dzięki utwardzeniu drogi będą mogli korzystać z niej m.in. rowerzyści, którzy wyruszając ul. Wiśniową w Sieroszewicach pokonają piękną trasę przez Strzyżew i „Rososzyckie Łąki” – również niedawno, gruntownie przebudowaną drogą gminną. Koszt budowy blisko pół kilometrowego odcinka wyniósł ponad 188 000 zł i został sfinansowany ze środków budżetu gminy Sieroszewice.