W piątek, 22 grudnia odbyła się LII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Była to ostatnia sesja w 2023 roku.

W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 11 radnych. Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Pozytywnie rozpatrzono zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032 oraz uchwałę budżetową na rok 2024.

Rok 2024 to kolejny z rzędu rok mocno proinwestycyjny – w budżecie ponad 16 mln zł przeznaczono na inwestycje, z realną perspektywą zwiększenia tej kwoty w ciągu roku.

Wydatki budżetu zaplanowano m.in. na:

– budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rososzycy, – 3,5 mln zł,

– modernizację Publicznego Przedszkola w Wielowsi – 2,5 mln zł,

– instalację paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – 2,2 mln zł,

– budowę chodnika na ul. Polnej oraz asfaltu na ul. Wspólnej w Sieroszewicach 1,65 mln zł,

– fundusz sołecki – 700 000 zł,

– modernizację placówek oświatowych – 500 000 zł,

– zakup samochodu dla OSP Sieroszewice – 300 000 zł,

– współpracę z organizacjami pozarządowymi – 210 000 zł.