W poniedziałek 27 grudnia 2021 r., dokładnie w 103 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. ks. Józefa Kuta oraz mieszkańcy wsi oddali hołd uczestnikom tego zwieńczonego zwycięstwem zrywu niepodległościowego na terenie zaborów. W walkach trwających 52 dni zginęło wielu wielkopolan wśród nich znaleźli się mieszkańcy Ołoboku. Uroczystość odbyła się przy krzyżu, gdzie zebrani wysłuchali krótkiej historii walk powstańczych, wspólnie odśpiewali Rotę i pod przewodnictwem ks. proboszcza Tomasza Lenczewskiego pomodlili się w intencji poległych. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

W uroczystości wzięli udział: ks. prałat Tomasz Lenczewski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Lemiesz, sołtys wsi Ołobok Justyna Karbowy, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołoboku Sylwia Zimoch, przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Ołoboku, delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołoboku  oraz Harcerze Hufca Harcerskiego Ostrów Wlkp.

Wójt Gminy wspólnie z Sekretarz Gminy Mirosławą Busza złożyli również symboliczne kwiaty i znicz na cmentarzu parafialnym w Rososzycy pod tablicą upamiętniającą poległych powstańców z terenu gminy Sieroszewice. Pamiątkowa tablica powstała w roku ubiegłym, a jej inicjatorem i pomysłodawcą był Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski.

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego to nie tylko pamięć o historii i szacunek dla bohaterów, to także lekcja współczesnego patriotyzmu dla wszystkich.