Posterunek   Policji w Sieroszewicach informuje, że na terenie gminy Sieroszewice w miesiącach marzec i kwiecień 2019 r. odbędą się działania związane z prawidłowym oznaczeniem posesji. Obowiązek taki wynika wprost z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z póź. zm.).

W związku z powyższym Policja apeluje do właścicieli posesji o uzupełnienie brakujących oznaczeń, informując, że miesiąc marzec będzie czasem kontroli i edukacji mieszkańców w tym zakresie. Jeżeli jednak w kwietniu prawidłowe oznakowanie się nie pojawi lub nieprawidłowości nie zostaną usunięte Policja będzie mogła ukarać mandatem karnym właściciela posesji za wykroczenie z art. 64 §1kw.