W poniedziałek, 25 września w Urzędzie Gminy Sieroszewice odbyły się konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Kwota na realizację zadań publicznych na 2024 rok została zwiększona i wyniesie 210 000 zł.

Zastępca Wójta Bartosz Kubica poprowadził spotkanie i wyjaśnił zgromadzonym zasady programu. Omówione zostały m. in.: harmonogram składania i rozpatrywania wniosków, zasady punktacji oraz możliwości pozyskiwania funduszy z innych źródeł. W trakcie spotkania dokonano wyboru dwóch członków do pracy w komisji konkursowej z pośród obecnych przedstawicieli organizacji pozarządowych.