Pełnomocnik wójta ds. organizacji pozarządowych informuje wszystkie stowarzyszenia o otwartym konkursie ofert organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Pula środków przeznaczonych na zadania wynosi 140 000,00 zł. Szczegółowe informacje pod adresem:
https://bip.umww.pl/292—489—k_85—k_80—ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-1-110080055