W dniu 27 lutego br. w auli Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim, z inicjatywy Posła na Sejm RP Katarzyny Sójki oraz wsparciu Pani Europoseł Andżeliki Możdżanowskiej, przeprowadzono Konkurs wiedzy o Sejmie. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Elżbieta Witek.

Konkurs wiedzy o Sejmie,  pozwala biorącej w nim młodzieży poszerzyć wiedzę o współczesnym polskim parlamentaryzmie. Ww. konkurs składał się z dwóch części – wykładowej i konkursowej.

Przed konkursowymi zmaganiami Poseł Katarzyna Sójka podziękowała  młodzieży za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie. Podziękowania zostały również skierowane do Pani Marszałek Sejmu RP i przeprowadzających konkurs pracowników Wszechnicy Sejmowej. Poseł podkreśliła też wielką wagę wiedzy o polskim parlamentaryzmie, która pomaga w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i realizowana m.in. poprzez akt uczestnictwa w wyborach jest podstawą demokracji w Polsce. Parlamentarzystka jako organizator konkursu, podkreślił znaczenie wiedzy o Sejmie dla każdego świadomego, młodego Polaka, jednocześnie gratulując uczestnikom decyzji przystąpienia do konkursu i obszernej wiedzy na temat funkcjonowania władzy ustawodawczej jaką jest polski parlament.

W pierwszej części spotkania odbyły się wykłady, wraz z prezentacją multimedialną dotyczącą m.in. architektury, historii i funkcji Sejmu i Senatu RP, przeprowadzone przez pracowników Wszechnicy Sejmowej.

Po prezentacji poświęconej historii i współczesności parlamentu, uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu konkursowego, w ramach którego zmierzyli się z 30 pytaniami sprawdzającymi wiedzę z zakresu współczesnego polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu ustawodawczego.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenów: powiatu ostrowskiego, kępińskiego oraz ostrzeszowskiego. Uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. ks. Józefa Kuta, Katarzyna Lemiesz przygotowana do konkursu przez Panią Sylwię Zimoch, zdobyła nagrodę i w dniu 28 maja br. pojedzie na wycieczkę do Warszawy.

Opracowała: Sylwia Zimoch