Zachęcany do udziału w konkursie, którego Organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”.

Konkurs odbędzie w dwóch kategoriach:

  1. na największą wielkopolską pyrę
  2. na potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”

Uczestnicy Konkursu, którzy zdecydują się dostarczyć w dniu finału Konkursu potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka” zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu oraz podpisania klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu w terminie do 8 września 2022 r. do godz. 15.30

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie (w załączeniu). W załącznikach również karta zgłoszeniowa i klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Obsługę konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Regulamin

Klauzula informacyjna

Karta zgłoszeniowa