Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „Kartka walentynkowa”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

Prace konkursowe można wykonać w dowolnej technice z dowolnego materiału o wymiarach 15 cm x 10 cm. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Kartkę walentynkową z podanym imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły oraz podpisanymi przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodami na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach do dnia 12 lutego. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci z klas I-III oraz uczniowie z klas IV-VIII. Wręczenie nagród odbędzie się po dniu 18 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych przez organizatora konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu. Szczegóły na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.