Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „Wielkanocna pisanka”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych.

Jest to już czternasta edycja konkursu, którego celem jest rozwój zdolności plastycznych u dzieci. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pisankę. Pracę można wykonać w dowolnej technice i z dowolnego materiału. Pisankę z podanym imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły oraz podpisanymi przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodami na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach do dnia 10 kwietnia. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych, czyli dla przedszkolaków i dzieci z klas zerowych, dzieci klas I-III i uczniów klas IV-VIII. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach po 15 kwietnia. O terminie finału laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wszystkie pisanki zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania publikacji zdjęć uczestników konkursu na stronach internetowych: Gminnej Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy w Sieroszewicach. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.

Ewa Kotowska-Rasiak