Filia biblioteczna w Strzyżewie ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „Najpiękniejsza laurka dla Babci. Najpiękniejsza laurka dla Dziadka”. Prace należy nadsyłać d0 31 stycznia.

Z okazji Dnia Babci (21.01) i Dnia Dziadka (22.01) biblioteka w Strzyżewie ogłasza konkurs, który przeznaczony jest dla przedszkolaków, dzieci z zerówek i uczniów klas I-III szkół podstawowych z gminy Sieroszewice.

Prace muszą być samodzielnie wykonane przez dziecko, bez pomocy dorosłych.

Prace można wykonać w dowolnej technice i na dowolnym materiale.

Uczestnik może zgłosić jedną lub dwie prace, jednak dwie prace będą traktowane jako jedna całość.

Prace wraz z kartką z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem domowym, numerem telefonu, klasą, nazwą szkoły oraz z podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do filii bibliotecznej w Strzyżewie lub do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, do dnia 31 stycznia.

Wręczenie nagród odbędzie się po dniu 14 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach.

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wszystkie prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w filii bibliotecznej w Strzyżewie.

Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych przez organizatora konkursu.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu. 

Wymagany dokumenty