We wtorkowy wieczór, 21 marca 2023 roku, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbył się koncert pt. „Gdzie są kwiaty z tamtych lat?”.

Na koncercie znane sprzed lat piosenki zaprezentowało Małe Studio Piosenki, działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. Przedsięwzięcie rozpoczął Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski, który przywitał wszystkich zebranych gości i artystów oraz zaprosił do wysłuchania koncertu.

Na widowni gościliśmy Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Rafała Bartnika z żoną, Radnych Gminy: Renatę Koziołek, Przemysława Wilgockiego, Szymona Lisa i Wiesławę Smółkę, dyrektora GZEASiP Panią Małgorzatę Olejnik, poetę i członka Związku Literatów Polskich Piotra Fałczyńskiego oraz kierownika GZK Marcina Dachowskiego.  Liczna widownia mogła usłyszeć m.in. utwory Czerwonych Gitar, Ewy Demarczyk, Ireny Jarockiej, Anny Jantar, Maryli Rodowicz czy Zbigniewa Kurtycza.

Na zakończenie Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podziękował uczestnikom za znakomity występ, a dyrektorowi GOK-u i instruktor Izabeli Staroń za przygotowanie koncertu. Na koniec swojego wystąpienia Wójt poprosił, aby uczestnicy jeszcze raz zaśpiewali utwór „Remedium”.

Widownia zgotowała młodym artystom owacje na stojąco, doceniając artystyczny kunszt całego koncertu.

Tekst i zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach