Szanowni Rodzice,

w związku z komunikatem Pana Premiera  Mateusza Morawieckiego, uprzejmie Państwa informujemy, że Gmina Sieroszewice przymierza się do otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 11 maja 2020 r.

Oczywiście, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców, opiekunów, ale też personelu ostateczna decyzja o otwarciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będzie wynikała z bieżącej sytuacji epidemicznej na terenie gminy i kraju.

Otwarcie instytucji przedszkolnych i ich funkcjonowanie będzie podlegało rygorom wynikającym z Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, z którymi mogą się Państwo zapoznać poniżej.

https://www.gov.pl/web/edukacja

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się także szereg  dodatkowych szczegółowych informacji związanych z zasadami bezpiecznego funkcjonowania instytucji przedszkolnych w okresie pandemii.

Dyrektorzy gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zwrócą się do Państwa ponownie o wyrażenie woli co do skorzystania przez Państwa dziecko z danego miejsca wychowania przedszkolnego od 11 maja.

Zalecenia GIZ i MZ wskazują na tworzenie małych grup przedszkolnych i zapewnienie opieki w pierwszej kolejności tym dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, z pierwszeństwem dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jako Rodzice zobowiązani są Państwo zapewnić dziecku korzystającemu z przedszkola określone w Wytycznych środki ochrony indywidualnej oraz bezwzględnie przestrzegać zasady, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.

Szanowni Państwo, trwająca epidemia to dla całego społeczeństwa okres bardzo trudny, dlatego bardzo prosimy o rozważne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji w sprawie korzystania przez Państwa dziecko z przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Z poważaniem,

(-) Anatol Piaskowski

Wójt Gminy Sieroszewice