Szanowni Rodzice,

Uprzejmie Państwa informujemy, że w Gminie Sieroszewice przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie zostaną uruchomione 11 maja 2020 r., ich otwarcie planowane jest od dnia 18 maja 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, rodziców,  personelu termin ten może ulec zmianie w zależności od  bieżącej sytuacji epidemicznej na terenie gminy, powiatu oraz kraju.

Tak jak wcześniej Państwa informowaliśmy funkcjonowanie instytucji przedszkolnych w okresie pandemii będzie podlegało reżimowi sanitarnemu wynikającemu z Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, z którymi mogą się Państwo zapoznać poniżej.

Na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja

znajdują się szczegółowe informacje związane z zasadami bezpiecznego funkcjonowania instytucji przedszkolnych w okresie pandemii.

Dyrektorzy gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zwrócili się już do Państwa z prośbą o wyrażenie woli co do skorzystania przez Państwa dziecko z danego miejsca wychowania przedszkolnego od 11 maja. Około 8 % rodziców zadeklarowało posłanie swojego dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Zalecenia GIZ i MZ nakazują tworzenie małych grup przedszkolnych oraz zagwarantowania jednemu dziecku 4m2 powierzchni w sali dydaktycznej. Wskazują także na potrzebę  zapewnienia opieki w pierwszej kolejności tym dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, z pierwszeństwem dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Przypominamy Państwu, że zgodnie z Wytycznymi GIS jesteście Państwo zobowiązani do  zapewnienia swojemu dziecku korzystającemu z przedszkola/ oddziału przedszkolnego  środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnie do przestrzegania zasady, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych. Zdrowa musi być także osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi GIS i MZ oraz docelowo przestrzeganie tych rygorów, a także dostosowywanie się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym.  

           Z poważaniem

         (-) Anatol Piaskowski

                                                                   Wójt Gminy Sieroszewice