Krajowa Izba Kominiarska poinformowała, że został uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych.
W ramach obowiązujących zapisów Prawa Budowlanego – Dz.U. 2023. poz. 682. z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 5 i 6,  uruchomiony został system teleinformatyczny, którego częścią będą okresowe kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów pokontrolnych.
W związku z tym rozszerzeniu uległ zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach. Wymaga to uzyskania przez kominiarzy przed dokonaniem kontroli od właścicieli, zarządców i administratorów budynków informacji i danych o charakterze technicznym budynków.

Dane ogólne:

 1. Funkcja budynku
 2. Typ budynku
 3. Liczba kondygnacji
 4. Liczba lokali
 5. Kształt budynku
 6. Obwód budynku
 7. Rok budowy

Dane szczegółowe:

 1. Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych
 2. Grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad garażem lub piwnicą
 3. Grubość ocieplenia dachu
 4. Grubość ocieplenia stropodachu
 5. Strop nad piwnicą lub garażem
 6. Stan instalacji CG
 7. Stopień ocieplenia ścian zewnętrznych
 8. Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych

Termomodernizacja:

 1. Wymieniono stolarkę okienną – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany)
 2. Wymieniono stolarkę drzwiową – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany)

Źródła ciepła budynku:

 1. Rodzaj źródła
 2. Charakter produkowanego ciepła
  W zależności od wybranego źródła ciepła system wymaga podania danych szczegółowych (np. rodzaj i ilość opału).

Dane dotyczące źródeł ciepła lokalu – wypełniane dla każdego wydzielonego lokalu osobno

Dane lokalu:

 1. Numer / oznaczenie lokalu
 2. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych
 3. Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym
 4. Liczba mieszkańców korzystających z CWU
 5. Funkcja lokalu
 6. Liczba mieszkańców
 7. Lokal podłączony do wspólnego źródła ciepła – TAK/NIE

Dodatkowe źródło ciepła (dla każdego źródła ciepła osobno (Gazowy Podgrzewacz Wody, piec kaflowy, kuchnia, piec transportowy):

 1. Rodzaj
 2. Moc
 3. Charakter produkowanego ciepła
 4. Planowana wymiana
 5. Rodzaj paliwa
 6. Roczne zużycie paliwa dla danego źródła ciepła

W związku z rozpoczęciem działania systemu od 18 września 2023 roku, zmianie uległ także sposób przekazywania protokołów z okresowej kontroli przewodów kominowych do właścicieli, zarządców i administratorów budynków.
Po sporządzeniu, protokół zostaje automatycznie umieszczony w elektronicznej bazie danych systemu CEEB. Zapoznanie się z jego treścią, pobranie oraz ewentualne wydrukowanie wymaga zalogowania się do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB.