W sobotę, 27 stycznia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz zebranie sprawozdawcze największego, liczącego 114 członków, stowarzyszenia. Mowa tu o Klubie Seniora „Sami Swoi” w Rososzycy. Życzenia babciom i dziadkom złożyli: Anatol Piaskowski, Wójt Gminy Sieroszewice oraz Andrzej Chwiłkowski, sołtys i zarazem radny Rady Gminy.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rososzycy oraz ich nauczycieli – Panią Agatę Zawiślak i Ewę Sitarz.

Po słodkim poczęstunku sprawozdanie z działalności klubu za rok 2023 przedstawił jego prezes, Pan Jerzy Kowalski. W działalności stowarzyszenia dominowały imprezy cykliczne, biesiady, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki m.in. na Pomorze Środkowe, do Pałacu w Lewkowie, DPS i Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim. Wędrowano także Szlakiem Piastowskim  oraz zwiedzano kompleks archeologiczny w Biskupinie.

Podobne przedsięwzięcia planuje się również na rok bieżący. Dzięki dotacji gminy zorganizowana zostanie 3-dniowa wycieczka na Podhale oraz wyjazdy do kina i teatru.

W siedzibie klubu odbywały się i nadal będą prowadzone zajęcia z aerobiku, ćwiczenia usprawniające pracę kręgosłupa, zajęcia świetlicowe dla dzieci oraz zebrania organizacji wiejskich i nie tylko. Klub dzięki dotacji z LGD Długosz Królewski został wyposażony w urządzenia klimatyzacyjne i odmalowany.

Jerzy Kowalski