Sołtysi z naszej Gminy wzięli udział w jubileuszowych obchodach Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Ostrowskiego, które odbyły się 8 czerwca we Wtórku. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której odbyła się część oficjalna.  

Podczas sobotnich uroczystości najbardziej aktywni sołtysi zostali uhonorowani medalami 20-lecia Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Ostrowskiego, natomiast prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wraz z wójtem Gminy Ostrów Wielkopolski Piotrem Kuroszczykiem wręczyli medale jubileuszowe zarządowi Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Ostrowskiego.

Opracowała: Marzena Sztukowska