– Chciałbym, żeby wasza parafia była wspólnotą modlitwy, ale też pięknej wrażliwości na siebie, wychodzenia ku sobie i wzajemnej pomocy – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który 8 grudnia przewodniczył Mszy św. z okazji jubileuszu 25-lecia utworzenia parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Życzenia parafianom złożył wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski.

Ks. biskupa i wiernych przybyłych na uroczystość powitał proboszcz ks. kanonik Damian Hołoś, który podkreślił, że Msza św. jest najlepszym dziękczynieniem wobec Pana Boga za błogosławieństwo w ciągu tych 25 lat.

W homilii ks. biskup Damian Bryl zaznaczył, że w życiu parafii ważnym słowem jest słowo „razem”. – To ważne słowo. Chciałbym, żeby ono w waszej parafii mocno wybrzmiewało. Razem modlimy się, razem spotykamy się w świątyni, ale też razem żyjemy na co dzień. Chciałbym zaprosić, aby wasza wspólnota była wspólnotą osób, które wzajemnie szanują się, gdzie każdy człowiek czuje się ważny, zauważony i wysłuchany – mówił pasterz diecezji kaliskiej. Przekonywał, że jubileusz jest po to, żeby podziękować Panu Bogu i ludziom, ale także nabrać ducha i dobrze, mądrze, odpowiedzialnie i z nadzieją iść do przodu. – Chciałbym was zaprosić i zmobilizować, żeby dobrze podejmować to, co przed wami, żeby dalej budować to, co jest wspólne – powiedział bp Bryl. Podczas Mszy św. ks. biskup Damian Bryl poświęcił medaliki dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej. Przed pasterskim błogosławieństwem parafianie odmówili akt zawierzenia Matce Bożej.

Słowa wdzięczności wobec proboszcza ks. kanonika Damiana Hołosia i parafian wyraził wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, który ofiarował wizerunek Świętej Rodziny, aby czuwała nad tą parafią. Przemówiły także przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Latowicach.

Po Mszy św. ks. biskup spotkał się z parafianami na wspólnej kolacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

Przypomnijmy, że z inicjatywy mieszkańców Latowic w 1945 r. poewangelicką świątynię wybudowaną w 1872 r. przekazano parafii w Rososzycy. Nadzór sprawował dziekan i proboszcz parafii Rososzyca ks. Joachimowski, który przystosował kościół do potrzeb liturgii rzymskokatolickiej i zaprojektował wnętrze. Ustawiono w nim ołtarz główny, w którym umieszczono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kościół został poświęcony 8 grudnia 1945 r. przez ks. dziekana Joachimowskiego. Od tego czasu pełnił on funkcję świątyni filialnej parafii Rososzyca. 1 lipca 1994 r. w Latowicach powołany został ośrodek duszpasterski, a jego rektorem został ks. Damian Hołoś. Trzy lata później, 8 grudnia 1997 r. biskup kaliski Stanisław Napierała, erygował nową parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Od początku proboszczem jest ks. kanonik Damian Hołoś. Od 1999 r. przy parafii działa ośrodek hipoterapii założony przez proboszcza ks. Damiana Hołosia. Zajęcia są bezpłatne i korzystają z nich osoby niepełnosprawne, zwłaszcza dzieci.

Ewa Kotowska-Rasiak