We wtorek 15 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach sesyjnych uczestniczyło 13 radnych, którzy byli jednomyślni przy podejmowaniu uchwał udzielających Wójtowi Gminy Sieroszewice Anatolowi Piaskowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.

Podczas Sesji podjęto również szereg innych uchwał. Dotyczyły one zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na przebudowę drogi Rososzyca-Wielowieś, ustalenia ceny jednostki paliwa w gminie Sieroszewice na rok szkolny 2021/2022, a także określenia wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Zmiany budżetowe zaproponowane przez Wójta Gminy pozwolą m.in. na budowę nawierzchni asfaltowej na ulicy Brylińskiego w Masanowie (kwota 238 000,00 zł), przeszkolenie członków OSP w zakresie podstawowym i kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej  (30 000,00 zł), wzrost kwoty przeznaczonej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy (50 000,00 zł) oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Publicznym Przedszkolu w Wielowsi (14 000,00 zł).

W obradach sesyjnych uczestniczyli gościnne Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak. W swoim wystąpieniu Pan Starosta podsumował mijający półmetek kadencji samorządowej. Wspominał o remontach przeprowadzonych w ostrowskim szpitalu, budowie Domu Pomocy Społecznej oraz modernizacjach szkół ponadpodstawowych. Ponadto, w najbliższych tygodniach rozpocznie się długo oczekiwana przebudowa drogi powiatowej Rososzyca-Wielowieś oraz remont
ulicy Kościelnej w Strzyżewie.