Gdzie jest nasze Betlejem, nasze polskie Betlejem?

JASEŁKA w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Wielowsi z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Po raz kolejny, w sobotnie popołudnie,  tym razem 18 stycznia 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielowsi zaprezentowali program  artystyczny o charakterze świąteczno – okolicznościowym  dla swoich babć i dziadków.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16, w sali wiejskiej w Wielowsi. Dyrektor szkoły, Mirosława Kmiecik powitała wszystkich zebranych gości, jednocześnie podkreśliła ważność babć i dziadków dla wnucząt. Następnie głos zabrał Anatol Piaskowski, wójt Gminy Sieroszewice, który opowiedział interesującą metaforyczną historię o Miłości i Czasie.

Z kolei Marzena Przybyłek, przewodnicząca Rady Rodziców, która w imieniu rodziców podziękowała gościom ze wsparcie i pomoc w wychowaniu dzieci.

Następnie zaprezentowali się uczniowie klas 1, 2, 3 i 6 w montażu słowno – muzycznym o tematyce bożonarodzeniowej. Po tym przyszedł czas na prezentację uczniów z poszczególnych klas, którzy zaśpiewali  kolędy i  piosenki świąteczne, a dziewczynki z klas 5 i 6 zatańczyły świąteczny taniec. Na zakończenie specjalnie dla babć i dziadków uczniowie zaśpiewali, ułożoną przez rodzica, Kamilę Mańkowską, piosenki oraz śpiewając złożyli życzenia „Sto lat”, do których na akordeonie przygrywała Mirosława Piaskowska.

Dopełnieniem uczniowskich występów był słodki poczęstunek przygotowany i sfinansowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej  w Wielowsi.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Anatol Piaskowski, wójt Gminy Sieroszewice;  Renata Koziołek, radna Gminy Sieroszewice; Paweł Mrugalski, radny Gminy Sieroszewice;  Stanisław Karolak, sołtys wsi Wielowieś; Piotr Glapiak i Rafał Koziołek – członkowie rady sołeckiej; Marzena Przybyłek, przewodnicząca RR oraz Rodzice z RR w składzie: Anna Gebel, Katarzyna Łuczak,  Kamila Mańkowska, Małgorzata Marszałek, Julita Szablewska, Agnieszka Urban, Anna Walczak.

Uczniów do występu przygotowali nauczyciele: Anna Walerian, Bogusława Bogusz, Bożena Małecka, Beata Michalak, Mirosława Piaskowska, Katarzyna Skupińska i  Krzysztof Szczepaniak. W przygotowanie uroczystości włączyli się także pracownicy szkoły: Urszula Pawlik, Aleksandra Bukowska, Danuta Hełka i Krzysztof Pawlik.

Dyrektor szkoły złożyła podziękowania Anatolowi Piaskowskiemu, Stanisławowi Karolakowi oraz Radzie Sołeckiej za bezpłatne użyczenie sali na imprezę o charakterze środowiskowym oraz panom z rady sołeckiej: Arturowi Dylakowi, Piotrowi Glapiakowi i Rafałowi Koziołkowi za pomoc przy układaniu stołów.  Wielkie podziękowania zostały również skierowane do Rodziców uczniów, którzy zajęli się ugoszczeniem gości.

Mirosława Kmiecik