W czwartek, 7 lutego 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się IV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła, Radny Powiatowy a zarazem Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, Dyrektorzy Szkół, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice oraz mieszkańcy. Grażyna Anioł i Karolina Jakubowska obsługujące Biuro Rady Gminy Sieroszewice. Radnych i przybyłych powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik  

W czasie czwartkowej sesji podjęto kilkanaście uchwał. Dotyczyły one m.in.  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023, nadania statutu Gminnemu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach, powołania Kapituły Honorowej do przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”, zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski”, sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zamościu i  nadania nazwy ulicy w Sławinie.

Złożone zostały pisemne zapytania przez Radną Klaudię Mizera – Lis, Radną Krystynę Kois – Jaźwiec i Radnego Andrzeja Chwiłkowskiego oraz interpelacja Radnej Krystyny Kois-Jaźwiec.  

Sesja była okazją  do  wręczenia strażakom i policji podziękowań za akcję ratowniczo-poszukiwawczą oraz oznaczenia oznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Podziękowania trafiły do : Tadeusza Łapińskiego prezesa OSP Sieroszewice,  strażaków: Sebastiana Bartczaka, Jarosława Goryniaka, Marka Kardasa, Grzegorza Kociemby, Adriana Krawczyka, Mikołaja Kubicy, Huberta Maika, Michała Pułkownika, Wojciecha Uciechowskiego oraz Marcina Zarzeckiego oraz funkcjonariuszy policji: asp. sztab. Jerzego Pietrzaka – Kierownika Posterunku Policji w Sieroszewicach, Michała Glapiaka i Jarosława Jeziorańskiego. Odznaczeni odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” zostali: Pani Irena Andrzejewska, Pan Leonard Andrzejewski, Pan Wojciech Bąk i Pan Lucjan Ziemiański. Podziękowania i kwiaty wręczyli Wójt Gminy Anatol Piaskowski i Przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik. 

Opracowała: Marzena Sztukowska