Gmina Sieroszewice zakończyła właśnie kolejną inwestycję drogową.
W Zamościu zrealizowano budowę drogi asfaltowej o długości 330 metrów. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 119 998,19 zł. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskaniu  środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie- 119 998,19 zł

Całkowita wartość inwestycji – 119 998,19 zł


W Zamościu powstał także odcinek sieci wodociągowej z rur PVC.  Inwestycja pozwoli na wyłączenie z eksploatacji ostatniego odcinka sieci wodociągowej zbudowanego z rur azbestowo-cementowych. Instalacja, z powodu częstych awarii, była uciążliwa dla mieszkańców miejscowości Zamość.  Wartość  projektu, to kolejne 120 000 zł. Fundusze
na ten cel pochodziły ze środków własnych Gminy Sieroszewice. Inwestycję wykonał Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach pod kierownictwem Pana Marcina Dachowskiego.

Wójt Gminy Sieroszewice wspólnie z Zastępcą Wójta Bartoszem Kubicą oraz Radnym Gminnym z okręgu Zamość Tadeuszem Zatylnym wizytowali zrealizowane projekty. Zakończone inwestycje przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Sieroszewice.