Gmina Sieroszewice wspólnie z Powiatem Ostrowskim przeprowadziła na drogach powiatowych w roku 2020 szereg inwestycji. Przy wzorowej współpracy Wójta Gminy Sieroszewice z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, na czele ze Starostą Pawłem Rajskim zrealizowano:

  • Budowę chodnika na ul. Bilczewskiej w Sieroszewicach o długości 547 metrów;
  • Budowę chodnika w m. Strzyżew w kierunku Kotłowa o długości 212 metrów;
  • Remont drogi Psary-Latowice o długości 2400 metrów;
  • Remont drogi w Namysłakach o długości 420 metrów.

Całkowita wartość zrealizowanych przedsięwzięć to 1 180 000,00 zł,  z czego wkład własny gminy Sieroszewice wyniósł 450 000 zł. Pozostała część pochodziła ze środków Powiatu Ostrowskiego.

To nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia wspólna inwestycja Powiatu Ostrowskiego i gminy Sieroszewice. Zakończone działania na drogach powiatowych przyczynią się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa pieszych, komfortu jazdy kierowców oraz usprawnienia ruchu drogowego.