Szanowni  Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

w otaczającej nas wszystkich trudnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem jakie powoduje wirus SARS CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19, zagrożeniem  którego zasięgu, czasu trwania ani skutków, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, chcę przedstawić Państwu w sposób syntetyczny działania jakie zostały podjęte przeze mnie  i Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczę.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zbiera się cyklicznie i do tej pory spotkał się dziewięciokrotnie podejmując między innymi decyzję o uruchomieniu rezerwy budżetowej, która została przekazana na zakup m.in.:

  • termometrów,
  • płynów dezynfekujących,
  • płynów antybakteryjnych,
  • żeli antybakteryjnych,
  • dozowników łokciowych,
  • rękawic ochronnych,
  • maseczek ochronnych,
  • opryskiwaczy.

Zakupiony sprzęt został przekazany do podległych jednostek tj.: szkół i przedszkoli, GZEASiP, GZK oraz Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej zabezpieczając w ten sposób nie tylko pracowników, ale też i mieszkańców gminy chcących załatwić sprawę w jednostkach oraz oczywiście strażaków ochotników. Podjąłem decyzję o zabezpieczenie interesantów Urzędu Gminy poprzez montaż folii antybakteryjnej, w miejscach o największym natężeniu ruchu interesantów tj.: na wszystkich klamkach na parterze budynku Urzędu, pochwycie drzwi wejściowych oraz biurek na stanowisku ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie dodatkowo zamontowano przesłony z płyty pleksi.

Gmina Sieroszewice przekazała na wsparcie Ostrowskiego Szpitala kwotę 20 000,00 zł, ponadto w ramach Stowarzyszenia LGD „Długosz Królewski” zostało przekazane 15 000,00 zł na szpitale w Ostrowie Wlkp., Kaliszu i Sieradzu.

Uczestniczę w cyklicznych wideokonferencjach z Wojewodą oraz  spotkaniach organizowanych przez Starostę, na których omawiane są bieżące sprawy związane z zagrożeniem oraz podejmowane decyzje na poziomie powiatu. Pozyskałem również ze Starostwa w Ostrowie Wlkp. materiał do szycia maseczek ochronnych, który został przekazany organizacjom,  które wykazały taką chęć w miejscowościach: Strzyżew, Westrza, Sieroszewice, Masanów, Wielowieś oraz Parczew. Uszyte maseczki zostaną przekazane do Ostrowskiego Szpitala. Uszytych zostanie   około 25 tys. sztuk maseczek, dodatkowo podjąłem decyzję o zakupie 1000 szt. maseczek, które zostaną rozdysponowane na terenie gminy Sieroszewice.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako dedykowany do pomocy mieszkańcom gminy dostarczył pakiet żywnościowy dla osób na kwarantannie, ponadto jednostka ochotniczej straży pożarnej w Parczewie została wyznaczona do działań pomocniczych w zakresie dostarczania pakietów żywnościowych do osób wymagających pomocy, a przebywających na kwarantannie.

Aby uczniowie z terenu gminy Sieroszewice mogli  uczestniczyć w programie Zdalna Szkoła (co pozwala uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych bez wychodzenia z domu i narażania się na ryzyko), a nie mający w chwili obecnej takiej możliwości, złożyliśmy, jako gmina wniosek w ogłoszonym przez Rząd programie na zakup komputerów za kwotę 60 tys. zł.

Została podjęta decyzja o zakupie opryskiwaczy oraz płynów dezynfekujących i dokonaniu dezynfekcji: przystanków autobusowych , wejść do budynków użyteczności publicznej, placówek handlowych, placów przy kościołach. Dezynfekcji dokonają jednostki OSP z  terenu naszej gminy.

Sytuacja związana z koronawirusem w Polsce dynamicznie się rozwija, jestem w stałym kontakcie ze Starostą i służbami sanitarnymi. Na bieżąco reaguję  w celu  zminimalizowania skutków zagrożenia jakie stwarza koronawirus.

W  tym miejscu pragnę złożyć podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w działania mające przeciwdziałać zagrożeniu ze strony koronawirusa, a w szczególności pracownikom GOPS, strażakom z jednostek OSP oraz wszystkim zaangażowanym w szycie maseczek.

Szanowni mieszkańcy Gminy Sieroszewice zostańcie w domu.

Z poważaniem

Anatol Piaskowski

Wójt Gminy Sieroszewice