Stowarzyszenie „Długosz Królewski”, którego członkiem jest gmina Sieroszewice ogłosiło nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Zakres tematyczny operacji:

  1. Infrastruktura w małą przestrzeń publiczną.
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej.
  3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
  4. Rozwój kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby.
  5. Rozwój kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby.

Więcej informacji dostępnych na stronie http://www.dlugoszkrolewski.org.pl