Wójt Gminy Sieroszewice  na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.   w sprawie ogłoszenia na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522) wydał zarządzenie  Nr 46.2020 dnia 26 marca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia o ograniczeniach  w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sieroszewice.

Zgodnie z zarządzeniem  z dniem 30 marca br. do odwołania Urząd Gminy Sieroszewice będzie nieczynny dla interesantów.

Jednakże w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom  dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania zgłoszeń Urząd Gminy Sieroszewice informuję, że w godzinach pracy Urzędu:

1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do10 kwietnia 2020 r.   w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sieroszewice@sieroszewice.pl .  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń) na adres:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice;

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego;

b) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

 Telefon do kontaktu: 62-7396076 wew. 341

Wójt Gminy

/-/ Anatol Piaskowski