Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków w Programie  Priorytetowym „Moja Woda” .

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod adresem:

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-moja-woda/

Informacje w sprawie szczegółów Programu:

tel. 532 741 443

Telefon czynny w godz. od 11 do 15