Urząd Gminy Sieroszewice informuje o posiedzeniu Komisji w zakresie działania Rady Gminy Sieroszewice oraz zawiadamia o XXV Sesji Rady Gminy Sieroszewice.

Treść informacji o posiedzeniu Komisji w zakresie działania Rady oraz zawiadomienia o XXV Sesji Rady Gminy Sieroszewice dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym adresem:

http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1660