Urząd Gminy Sieroszewice informuje o posiedzeniu Komisji w zakresie działania Rady Gminy Sieroszewice oraz zawiadamia o LIII Sesji Rady Gminy Sieroszewice.

Treść informacji o posiedzeniu Komisji w zakresie działania Rady oraz zawiadomienia o  LIII Sesji Rady Gminy Sieroszewice dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym adresem:

https://bip.sieroszewice.pl/28/47/sesje.html