Wnioski o dodatek węglowy przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach ul. Ostrowska 93.

Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2022 roku. Dodatek zostanie wypłacony w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wzór wniosku będzie dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach https://www.gops.sieroszewice.pl