Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Sieroszewice  z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice, Urząd Gminy Sieroszewice informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych  i nieczystości ciekłych.

https://sieroszewice.pl/art,892,informacja-dla-wlascicieli-nieruchomosci-niezamieszkalych-dotyczacy-przeprowadzanych-kontroli-zawieranych-umow-na-korzystanie-z-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.html

więcej informacji pod poniższym adresem:

https://sieroszewice.pl/art,892,informacja-dla-wlascicieli-nieruchomosci-niezamieszkalych-dotyczacy-przeprowadzanych-kontroli-zawieranych-umow-na-korzystanie-z-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.html