Zjazd sprawozdawczo – wyborczy Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sieroszewicach w roku 2021 za nami. Zebranie odbyło się 3 października w Restauracji Al Sole w Rososzycy. Na zjeździe obecni byli delegaci i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego wydelegowani ze wszystkich jednostek OSP naszej gminy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP bryg. Roman Matecki, V-ce Przewodniczący Zarządu Powiatowego OSP st.bryg. Andrzej Morta, Kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach st.asp. Jerzy Pietrzak.

Otwarcia zjazdu dokonał długoletni Prezes Zarządu Gminnego Tomasz Woźniak. Przedstawił również sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego. Dotychczasowy Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium z wykonanych zadań. Z kolei sprawozdanie Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił druh Andrzej Gierlach. Przewodniczącym zebrania został druh Ryszard Lubryka. Podczas zebrania poruszano tematy związane z pożarnictwem na terenie gminy oraz zakupem sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. W związku z upływem kadencji, zebrani druhowie dokonali wyboru nowych członków Zarządu Gminnego oraz Komisji Rewizyjnej. Wójt Gminy Sieroszewice podziękował składającym swoje funkcje za wieloletnią i oddaną służbę na rzecz mieszkańców gminy.

Nowy skład obu podmiotów wygląda następująco:

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sieroszewicach:

– druh Wojciech Andrzejewski- Prezes

– druh Rafał Bartnik – Wiceprezes

– druh Michał Pułkownik- Z-ca Komendanta

– druh Wojciech Hełka- Komendant Gminny

– druh Maciej Michalak- Sekretarz

– druh Tomasz Kawaler- Skarbnik

– druh Rafał Michalak- Członek Prezydium

-Członkowie Zarządu: druh Lucjan Ziemiański, druh Szymon Kloński, druh Kazimierz Strugarek, druh Tadeusz Dolata, druh Ryszard Lubryka, druh Mieczysław Maciuszczak, druh Tadeusz Zatylny, druh Tadeusz Marcinkowski.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sieroszewicach:

– druh Michał Dysma – Przewodniczący

– druh Marek Doliński – Wiceprzewodniczący

– druh Robert Jędrzejak- Sekretarz

 

Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Zostali nimi:

– druh Michał Pułkownik

– druh Eugeniusz Szymankiewicz

– druh Krzysztof Pawlik

– druh Michał Dysma

 

Wybrano również Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

-druh Wojciech Andrzejewski

-druh Wojciech Hełka

-druh Szymon Kloński