Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w piątek 16 października miała miejsce uroczystość dla nauczycieli oraz pracowników związanych z oświatą z terenu gminy. Spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury prowadził Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica.

 W  święcie brali udział : Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik. Z uwagi na pandemię ograniczono ilość zaproszonych gości  do 3 osobowych delegacji z każdej szkoły i przedszkola.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podziękował wszystkim zebranym za trud w wychowaniu młodego pokolenia oraz życzył cierpliwości i entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy. Podczas uroczystości wręczono podziękowania dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych , którzy w minionym roku odeszli na emeryturę. Ponadto, Wójt Gminy Sieroszewice przyznał nagrody 5 dyrektorom oraz 1 nauczycielowi. Wyróżnienia otrzymali: Dyrektor SP Sieroszewice Donata Nentwich, Dyrektor SP Wielowieś Mirosława Kmiecik,  Dyrektor SP Zamość Janina Siudzińska, Dyrektor SP Rososzyca Elżbieta Chmura, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Psarach Barbara Doruch oraz Dariusz Majewski nauczyciel SP Wielowieś.

Po części oficjalnej odbył się krótki koncert w wykonaniu mieszkanki Parczewa Wiktorii Prajzner, laureatki tegorocznego Lauru Kultury Starosty Ostrowskiego w kategorii ,,Młode Talenty’’.

Opracował: Monika Szlachta