We środę 19 lutego 2020 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbył się Gminny Dzień Babci i Dziadka. Zaproszonych gości, babcie i dziadków powitał sołtys Sieroszewic Tadeusz Łapiński. Wśród gości byli: Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski z żoną, sekretarz Gminy Mirosława Busza,  przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, radni Gminy Sieroszewice, zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, przedsiębiorcy z Gminy Sieroszewice, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz szkół i przedszkoli, sołtysi, proboszcz parafii w Latowicach ks. kanonik Damian Hołoś, przedstawiciele organizacji społecznych i delegacje seniorów z terenu gminy Sieroszewice. –  Już po raz dziesiąty obchodzono ten piękny wieczór poświęcony babciom i dziadkom.

Minutą ciszy uczczono tych, których w tym roku zabrakło przy wspólnym stole.

Za Waszą dobroć, gorące serca, bezgraniczną miłość i szczere uśmiechy serdecznie dziękujemy. To Wy potraficie zawsze szczerze przytulić i porozmawiać, to Wy służycie zawsze dobrą radą i pomocą, to Wy jesteście cichymi bohaterami swoich wnuków, to Wy razem z wnukami przeżywacie wspólne wzloty i upadki  – mówił do seniorów Tadeusz Łapiński, który cieszył się tak dużą frekwencją.

W swoim wystąpieniu sołtys podkreślił również, że bez względu na wiek wszyscy potrzebujemy pomocy lekarskiej i korzystając z okazji dziękował Staroście Powiatu Ostrowskiego Pawłowi Rajskiemu za  budowę nowych oddziałów oraz modernizacje i remonty już istniejących w Ostrowskim Szpitalu. Dziękował również wszystkim, dzięki którym to spotkanie mogło się odbyć, m.in. Wójtowi Gminy Sieroszewice Anatolowi Piaskowskiemu, zastępcy wójta Bartoszowi Kubicy, Radzie Sołeckiej wsi Sieroszewice, KGW Sieroszewice, strażakom OSP Sieroszewice, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzemu Pawłowskiemu oraz wszystkim tym, którzy pomagali a chcieli pozostać anonimowi.  

Na zakończenie sołtys złożył wszystkim babciom i dziadkom życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, wzajemnej życzliwości. Abyśmy mogli spotkać się za rok w pełnym składzie i nikogo nie zabrakło – mówił sołtys Tadeusz Łapiński.

Życzenia złożył również Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski oraz Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik

Spotkanie umiliła Kapela znad Baryczy oraz mieszkanka naszej Gminy, młoda skromna i o pięknym głosie, Wiktoria Prajzner. 

W czasie imprezy zaserwowano poczęstunek. Organizatorami spotkania była Rada Sołecka z sołtysem Tadeuszem Łapińskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Sieroszewicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Sieroszewicach i Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach. Uroczystość została dofinansowana ze środków Gminy Sieroszewice w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych.

Opracowała: Marzena Sztukowska