Po raz 17 w Gminie Sieroszewice odbyło się spotkanie Przyjaciół Ziemi, tym razem pod hasłem „Ziemi na ratunek”. W ten sposób zwieńczone zostały  działania Projektu ogłoszonego w październiku 2018r. przez Stowarzyszenie EKOklub. Czteroobszarowy projekt był  adresowany do  dyrektorów  Szkół i Instytucji, Prezesów Organizacji, Nauczycieli, Rodziców ora poszczególnych mieszkańców Gminy Sieroszewice!

W dniu 31 maja 2019 r. na Sali wiejskiej w zamościu gości przywitały  dyrektor SP w Zamościu  pani Janina Siudzińska oraz prezes Stowarzyszenia EKOklub pani Halina Kaźmierczak. Przybyło wielu szanownych Gości  wśród nich wójt Gminy Sieroszewice pan Anatol Piaskowski, państwo radni Gminy Sieroszewice: Renata Koziołek, Tadeusz Zatylny,  EKOklub panie: Honorata Frankiewicz, Danuta Walczak,  panowie  Sołtysi: Stanisław Karolak, Jan Szmaj, Lech Warga,Tomasz Skrzypek, , państwo Dyrektorzy placówek oświatowych  Renata Suchorzewska z Masanowa,  Dariusz Ratajczyk z Ołoboku oraz  Małgorzata Stępniak z   Publicznego Przedszkola w Wielowsi, członkowie Jury: pan Jerzy Pawłowski- dyrektor GOKU w Sieroszewicach,  pan Cezary Janiszewski- Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej z Ostrowa, pani Elżbieta Gałka- polonista, członek Stowarzyszenia EKOklub, pan Piotr Fałczyński- uznany literat, reprezentantka Gminnej  Biblioteki pani Dominika Kucharska,  niektórzy koordynatorzy działań projektowych m.in. panie: Jolanta Podlas , Iwona Nowak – Nawrocka, Ewelina Łukawska ze Świetlicy Środowiskowej w Psarach, oraz wszyscy  nauczyciele SP w Zamościu. Zgromadzili się rodzice laureatów, a także rodzice uczniów SP w Zamościu z przewodniczącą  panią Mariolą Panek, którzy zadbali o przygotowanie ekologicznego poczęstunku.

 Przede wszystkim był to dzień, podczas którego laureaci dwóch gminnych turniejów ekologicznych oraz dwóch gminnych  konkursów artystycznych zostali obdarowani dyplomami , nagrodami rzeczowymi i mieli okazję w małym fragmencie zaprezentować się  przed zebraną publicznością. Szczegóły zawarte w protokołach gminnych turniejów ekologicznych  ogłosiła pani Danuta Walczak i znajdują się one  w relacjach   na stronie www.ekoklu.org.pl

 W pięknej scenografii przygotowanej przez SP z Zamościa wręczone zostały laureatom zaproszenia na integracyjny wyjazd. Uczniowie z SP Ołoboku, SP z Masanowa ,SP z Zamościa, oraz członkowie Stowarzyszenia EKOklub z Wielowsi wspólnie spędzą trzy dni: 16,17,18 czerwca 2019r. na Mazurach.  Na przypomnienie zasługuje wysoki wynik w obu turniejach. Uczestnicy działań zebrali ogółem 10 500 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ponad 7000 kg makulatury. Duży był w tym wkład poszczególnych mieszkańców Gminy Sieroszewice, ponad 21 uczestników, którzy także tego dnia, w skromny sposób zostali uhonorowani przez Stowarzyszenie EKOklub oraz  lokalny samorząd.

Niezmiernie ciekawie wypadli uczestnicy  prezentacji plastycznych i literackich. Wykazali się prawdziwą wrażliwością i kreatywnością w proponowanym temacie. Głównym ich przesłaniem było to,  aby czym prędzej pójść „Ziemi na ratunek”, nie ma już czasu na przyglądanie się złym trendom, czas WZIĄĆ SPRAWY W SWOJE RĘCE, dobre ręce, każdego z  nas z osobna i wszyscy razem.

Dzieci ze SP w Zamościu pod kierunkiem swoich nauczycieli i wychowawców pokazały szerszej publiczności  realizowany w szkole projekt ekologiczny, który był wspaniałym uzupełnieniem  tegorocznych Gminnych Obchodów Dnia Ziemi.

Cztery instytucje, w tym  Świetlica Środowiskowa z Psar otrzymały pamiątkową tabliczkę z tytułem „Lipowy zakątek”. Zostaną one  tam wkopana, gdzie zostały w kwietniu posadzone młode drzewka lip. Między innymi za  staraniem Stowarzyszenia EKOklub i z pomocą Samorządu Gminy Sieroszewice  posadzonych zostało tej wiosny 800 młodych drzewek lipy na terenie całej gminy. 

Słowa podziękowania za udział w ekologicznych działaniach  skierował do wszystkich uczestników spotkania wójt pan  Anatol Piaskowski, dziękując szczególnie autorom Projektu „Ziemi na ratunek” w tym pani prezes Halinie Kaźmierczak.

Spotkanie zakończyło się kiermaszem ekologicznym przygotowanym przez Stowarzyszenie EKOklub z hulajnogą, jako główną nagrodą. Szczęśliwym nabywcą została mieszkanka Parczewa pani Arleta Walczak, nagrodzona uczestniczka obu akcji recyklingowych. Gratulujemy!

Przy wspaniałym drożdżowym placku i kompocie z rabarbaru, wiosennych kanapkach i sałatkach przygotowanych przez rodziców z Zamościa toczyły się miłe rozmowy Przyjaciół Ziemi. Z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku w zakresie edukacji ekologicznej  wobec młodszego i starszego pokolenia żegnała przybyłych Halina Kaźmierczak- prezes EKOklubu. dziękowała bardzo serdecznie za współpracę Szkole Podstawowej w Zamościu, Samorządowi Gminy Sieroszewice, zaangażowanym placówkom : SP w Ołoboku, SP w Masanowie, Świetlicy Środowiskowej w Psarach, Bibliotece Publicznej, Publicznemu Przedszkolu z Wielowsi, Stowarzyszeniu EKOklub i wszystkim mieszkańcom, którzy zechcieli już dziś pójść „Ziemi na ratunek”.

Opracowała : autorka i koordynatorka projektu „Ziemi na ratunek”, koordynatorka Gminnych Obchodów Dnia Ziemi- Halina Kaźmierczak

Przedsięwzięcie współfinansowanie przez  Stowarzyszenie „ EKOklub”  z Wielowsi i Samorząd Gminy Sieroszewice  w ramach realizacji projektu pn. „Ziemi na ratunek”, we współpracy ze SP w Zamościu.