W niedzielę, 2 czerwca 2019 roku, w Ołoboku odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 170-lecia istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Jana Ewangelisty w Ołoboku, którą odprawili  proboszcz parafii ks. Tomasz Lenczewski i ks. Piotr Kuświk, powiatowy kapelan strażaków. Po Eucharystii strażacy przeszli na plac przy sali wiejskiej. Przemarsz prowadził dowódca – prezes OSP Westrza Wojciech Andrzejewski wraz z Orkiestrą Dętą „Ołobok” pod batutą Stanisława Jarosika. Zaproszonych gości powitał Marcin Walczak, prowadzący uroczystość.

W uroczystości wzięli udział m.in.  Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Radny Powiatu Ostrowskiego a zarazem członek  zarządu Arkadiusz Wojtczak, były Wójt Gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, sołtys wsi Justyna Karbowy, radni gminy Sieroszewice, prezes Oddziału Gminnego Związku OSP Tomasz Woźniak, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski, prezesi i naczelnicy OSP wraz z pocztami sztandarowymi z terenu gminy Sieroszewice, strażacy oraz mieszkańcy.

Podczas uroczystości poświęcony został „nowy” samochód ratowniczo-gaśniczy.

Historię jednostki przedstawiła sekretarz OSP Ołobok Bernadeta Pomykała.

Z okazji Dnia Strażaka wręczono statuetkę jako podziękowanie za długoletnia pracę w czynie społecznym dla straży pożarnej, którą otrzymali: Krystyna Majtas, Eugeniusz Majtas i Andrzej Walczak.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali ofiarność strażaków, fakt że można na nich liczyć w każdej sytuacji, dziękowali wszystkim strażakom za pracę na rzecz mieszkańców i gratulowali ochotnikom z Ołoboku zacnego jubileuszu.  

Uroczystość umilił program artystyczny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej z Ołoboku.

Obchody były dofinansowane ze środków Gminy Sieroszewice w ramach otwartego konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok. 

Opracowała: Marzena Sztukowska