Gminne uroczystości dożynkowe odbyły się w niedzielę, 25 sierpnia 2019 roku, w Psarach. Święto plonów rozpoczęła Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory w kościele pw. Św. Marka w Rososzycy, którą odprawił proboszcz tutejszej parafii ks. kanonik Paweł Guździoł, proboszcz parafii z Wielowsi Piotr Kuświk oraz proboszcz parafii z Sadowia Grzegorz Słowikowski. Po Mszy św. dożynkowy korowód prowadzony przez Marka Siudzińskiego dotarł na plac przy sali wiejskiej w Psarach.  Zaproszonych gości powitał sołtys wsi Psary i zarazem przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik. Święto plonów swoją obecnością zaszczycili m.in. Senator Łukasz Mikołajczyk, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, radni i sołtysi z gminy Sieroszewice, duchowieństwo, delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Jaromerice w Czechach, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, prezesi i naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych, prezesi organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Sieroszewice, rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy gminy Sieroszewice i goście.

Starostami tegorocznych dożynek byli: Justyna Matyaszczyk i Wiesław Wojtczak.  

Obrzędy dożynkowe poprowadzili Klaudia Ziemiańska i Sławomir Kowal pochodzący z Gminy Sieroszewice.

Po ceremonii obrzędów dożynkowych prowadzonych przez Zespół Pieśni i Tańca ,,Ołobok’’ starostowie przekazali gospodarzowi dożynek – wójtowi Anatolowi Piaskowskiemu bochenek chleba wiejskiego. Następnie delegacje rolników ze wszystkich wiosek z gminy wręczały bochenki chleba wójtowi Anatolowi Piaskowskiemu i przewodniczącemu Rady Gminy Sieroszewice Rafałowi Bartnikowi.  Uczestników święta plonów chlebem częstowali wójt Anatol Piaskowski i zastępca wójta Bartosz Kubica wraz z żonami.

Uczestnicy dożynek mogli spróbować różnorodnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Rososzycy, Psar, Wielowsi, Zamościa i Parczewa.

Swoje stoiska wystawiły również Stowarzyszenie EKOklub  prezentując  mapę rowerowego rajdu Bocianim Szlakiem po Gminie Sieroszewice i kronikę Akademii Bociana z sezonu 2019 oraz KRUS Ostrów Wielkopolski.

Występy artystyczne rozpoczął  Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok” pod kierunkiem Anny Mielcarek. Czas umilił występ dzieci z Przedszkola w Psarach, dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Rososzycy i Wtórku. Na zakończenie części artystycznej na scenie zaprezentowała się również Orkiestra Dęta „Ołobok” pod batutą Stanisława Jarosika.

Gwiazdą wieczoru był zespół THE POSTMAN (Beatlesi z Polkowic), który bawił licznie zgromadzoną publiczność śpiewając „na żywo” znane i lubiane przez wszystkich przeboje. Dożynki zakończyła zabawa taneczna z zespołem Stres Band.

Opracowała: Marzena Sztukowska