• W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.
  • Pracę konkursową należy wykonać na kartce o wymiarach 15×21 cm w dowolnej technice.
  • Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
  • Pracę konkursową z podanym imieniem i nazwiskiem, klasą oraz nazwą przedszkola/szkoły należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach do dnia 28 marca 2023 r.
  • Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
  • Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I-III i klasy IV-VIII.
  • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się po 3 kwietnia 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć uczestników konkursu na stronie internetowej biblioteki  i na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
  • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne  z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
  • Wymagane dokumenty: ZGODA