78 uczniów z gminy Sieroszewice odebrało Stypendia Wójta Gminy Sieroszewice.  

W ubiegły piątek, 4 października 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się gala wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów z gminy Sieroszewice. Zaproszonych gości powitała Barbara Stasiak, dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. W uroczystości uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, senator Rzeczypospolitej Polskiej, członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Łukasz Mikołajczyk,  zastępca wójta gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, radni z terenu gminy Sieroszewice, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów zostało ustanowione uchwałą Nr XXXV/271/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu gminy Sieroszewice. Zgodnie z podjętą uchwałą, Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice może zostać przyznane uczniowi, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej: w szkole podstawowej w klasach IV-VI – 5,50, w szkole podstawowej w klasach VII-VIII, gimnazjum lub w klasach dotychczasowego gimnazjum – 5,30, w szkole ponadgimnazjalnej – 5,00. Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów może także zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub gimnazjum, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz w danym roku szkolnym był laureatem konkursów lub olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty lub był laureatem zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Na podstawie wymienionej uchwały Wójt Gminy Sieroszewice przyznał 78 stypendiów za rok szkolny 2018/2019, w tym 30 dla uczniów szkół podstawowych, 6 dla uczniów gimnazjów i 42 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy stypendyści uzyskali wymaganą średnią ocen, w tym dodatkowo jeden z nich uzyskało tytuł laureata konkursu organizowanego przez kuratora oświaty.  

Szczególne wyróżnienie dla Julii Maik za osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym. Uczennica dotychczasowego Gimnazjum w Sieroszewicach w lipcu 2019 roku podczas Letnich Mistrzostw Polski Juniorów w Lublinie wywalczyła dwa złote medale i jeden brązowy w pływaniu. Julia zdobyła podwójny tytuł mistrzyni Polski w konkurencji 50m i 100m stylem dowolnym oraz zajęła trzecie miejsce w konkurencji 100m, stylem grzbietowym.

Uczniowie odebrali akty przyznania stypendiów z rąk wójta gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego, senatora Rzeczypospolitej Polskiej Łukasza Mikołajczyka i zastępcy wójta Bartosza Kubicy.

Spotkanie umilił program artystyczny muzyczny przygotowany przez  Gminny Ośrodek  Kultury w Sieroszewicach.

Opracowała: Marzena Sztukowska