Zakończyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy decydowali o podziale środków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Fundusz Sołecki to wyodrębniona pula środków z budżetu gminy, która pozostaje do dyspozycji sołectw i mieszkańców, którzy podczas zebrań wiejskich decydują na jakie cele przeznaczyć pieniądze w kolejnym roku.

Na rok 2022 zaplanowano rekordową pulę blisko 580 000,00 zł. Dzięki tym środkom sołectwa m.in.: doposażą OSP, utwardzą drogi, przeprowadzą niezbędne remonty na salach wiejskich czy zorganizują festyny integrujące mieszkańców.

W większości zebrań wiejskich uczestniczył wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, który serdecznie dziękuje za aktywność mieszkańców, pytania, cenne uwagi oraz sugestie.