W niedzielę, 3 sierpnia 2019 roku, w Strzyżewie odbył się festyn połączony z konkursem zaprzęgów parokonnych o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice.
W wydarzeniu udział wziął Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski i Starosta Ostrowski Paweł Rajski wraz z żonami. Organizatorem festynu była Rada Sołecka wsi Strzyżew na czele z sołtys i zarazem Radną Gminy Sieroszewice Panią Bernadetą Białą, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżewie.

W konkursie udział wzięło 5 bryczek parokonnych i 2 bryczki z kucykami. Zwycięzcą został Pan Włodzimierz Czubak, drugie miejsce zajął Pan Roman Jarosik a trzecie Pan Adam Łuczak.  

Głównym organizatorem konkursu był Pan Marek Siudziński a prowadzącym konkurs Pan Przemysław Wilgocki – Radny Gminy Sieroszewice. O nagłośnienie zadbał Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach.

Na zakończenie odbył się koncert „Zespołu Mirka Szołtyska” i zabawa taneczna.

Impreza została dofinansowana ze środków Gminy Sieroszewice i środków Powiatu Ostrowskiego.

Opracowała: Marzena Sztukowska