19 czerwca odbył się w Psarach Festyn Rodzinny  wraz z  Olimpiadą Sportową – VII Biegiem o Puchar „Małej Ojczyzny”.

Otwarcia imprezy i powitania gości dokonali Waldemar Skorupa prezes Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” , Rafał Bartnik sołtys Psar i prezes OSP, Małgorzata Matuszewska przewodnicząca KGW„Konwalia”.

Wśród licznie przybyłych gości byli posłowie; Wiesław Szczepański , Jarosław Urbaniak, Katarzyna Sójka oraz Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski , radni Gminy Sieroszewice, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Sieroszewic Krzysztof Portasiak.

Atrakcjami festynu były seanse w mobilnym obserwatorium astronomicznym , strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Sieroszewic, pokazy strażackie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Sieroszewice, pokaz samochodu policyjnego z Posterunku Policji w Sieroszewicach, zamek dmuchany , stoiska gastronomiczne, w tym stoiska KGW . Dla wszystkich uczestników festynu organizatorzy przygotowali poczęstunek ; grochówkę, ciasto , ciepłe i zimne napoje.

Upalna pogoda nie przeszkodziła  w organizacji  corocznych zawodów sportowych . W  biegach  o Puchar „Małej Ojczyzny” wzięło udział 30 zawodników w 5 kategoriach wiekowych w tym bieg dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Psarach , którzy każdego roku wraz z opiekunami uczestniczą w festynie.

Jak zwykle współzawodnictwo wzbudziło wiele emocji . Przy gorącym dopingu witano zwycięzców na mecie. Każdy uczestnik biegu otrzymał upominek , a zwycięzcy otrzymali  puchary i medale wręczane uroczyście przez organizatorów.

Organizatorami tego wydarzenia były organizacje z Psar : Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Psary „Mała Ojczyzna” , Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich „Konwalia”, Ochotnicza Straż Pożarna .

Zadanie w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Olimpiada Sportowa – VII Bieg o Puchar Małej Ojczyzny” zostało dofinansowane przez gminę Sieroszewice w ramach realizacji zadań publicznych w gminie.

Waldemar Skorupa