25 czerwca odbył się w Psarach Festyn Rodzinny  wraz z  Olimpiadą Sportową – VIII Biegiem o Puchar „Małej Ojczyzny”.

Otwarcia imprezy i powitania gości dokonali Waldemar Skorupa prezes Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” , Rafał Bartnik sołtys Psar i prezes OSP, Małgorzata Matuszewska przewodnicząca KGW „Konwalia”.

Atrakcjami festynu była, strzelnica, malowanie twarzy, zabawy dla dzieci z animatorką, pokazy strażackie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Sieroszewice, pokaz pojazdów policyjnych z Posterunków Policji z Sieroszewic i  Ostrowa wielkopolskiego,  stoiska gastronomiczne  KGW . Dla wszystkich uczestników festynu organizatorzy przygotowali poczęstunek ; grochówkę, ciasto , ciepłe napoje.

Głównym punktem festynu były zawody sportowe – bieg  o Puchar „Małej Ojczyzny” w czterech  kategoriach wiekowych w tym bieg dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Psarach , którzy każdego roku wraz z opiekunami uczestniczą w festynie.

Jak zwykle współzawodnictwo wzbudziło wiele emocji . Przy gorącym dopingu witano zwycięzców na mecie. Każdy uczestnik biegu otrzymał upominek , a zwycięzcy otrzymali  puchary i medale wręczane uroczyście przez organizatorów.

Organizatorami tego wydarzenia były organizacje z Psar : Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Psary „Mała Ojczyzna” , Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich „Konwalia”, Ochotnicza Straż Pożarna .

Zadanie w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Olimpiada Sportowa – VIII Bieg o Puchar Małej Ojczyzny” zostało dofinansowane przez gminę Sieroszewice w ramach realizacji zadań publicznych w gminie.

Waldemar Skorupa