30 % powierzchni naszej gminy to lasy, które są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Niestety wciąż znajdujemy w nich tony śmieci.

W ubiegłą niedzielę 18 kwietnia br. wspólnie z Nadleśnictwem Taczanów Gmina Sieroszewice przeprowadziła akcję sprzątania lasów. Dzięki pomocy niezawodnych strażaków ochotników z naszych gminnych jednostek, zebrano kilkanaście ton śmieci. W akcję zaangażowano 12 jednostek OSP i ponad 60 strażaków. Porządki objęły lasy w okolicach: Zamościa, Wielowsi, Rososzycy, Raduchowa, Namysłaków, Strzyżewa, Westrzy oraz Bilczewa.

Koordynatorami całego przedsięwzięcia byli: Komendant Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak oraz Nadleśniczy Mirosław Niczyporuk. Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski spotkał się z Komendantem i Nadleśniczym celem podsumowania oraz podziękowania za pomoc i zaangażowanie we wspólną akcję poszanowania okolicznych lasów. Ekologiczna inicjatywa z pewnością przyczyni się do poprawy środowiska, aby było czyste i przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i dla samej natury.